Επίκληση στη λογική ή επίκληση στο συναίσθημα

By elena, November 20, 2016

One Comment

  1. Katerina says:

    Ή και επίκληση στην αυθεντία… Πολλές μαζεύτηκαν έτσι κι αλλιώς…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.